ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2566

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผลงานวิจัย เพื่อต่อยอดจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ รอบที่ 2/2566

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดผลงาน Research to Market : R2M at CRRU สำหรับนักศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์