ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา/ศิษย์เก่า เข้าร่วมโครงการ Entrepreneurial Ecosystem Development รอบพิเศษ

Categories: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมหลักสูตร “Mario Biz Zone” ในหัวข้อ “รู้เท่าทันตลาด ยุค 4.0” (3 hrs.)

Categories: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา