ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ ROSE HYDRATION ESSENCE

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวรางวัล

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ ROSE HYDRATION ESSENCE : ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากสเต็มเซลล์ดอกกุหลาบด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยนำส่วนดอกกุหลาบกระตุ้นให้เกิดเป็นสเต็มเซลล์ ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ กรดอะมิโน กรดนิวคลีอิก และ Growth factor มีคุณสมบัติเป็นสารออกฤทธิ์ชะลอความชราที่มีประสิทธิภาพสูง
สมาชิกประกอบด้วย
1. นายธนนท์ ปริญญารักษ์ ศิษย์เก่าสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2. นางสาวจิตราภรณ์ เผือกนาง ศิษย์เก่าสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. นายณัฐดนัย ธรรมเจริญ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ TED Youth Startup

 |   |  124 ครั้ง