ขอแสดงความยินดีกับนาย พลวัต ดีอันกอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Metaverse Thailand Hackathon

Category: Mfii-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนาย พลวัต ดีอันกอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Metaverse Thailand Hackathon จากผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 100 ทีม ในงาน Thailand Crypto Expo 2022 งานมหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา

ศิษย์เก่า สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เข้าร่วมการบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สู่การเป็นนวัตกรผู้พัฒนานวัตกรรม

เส้นทางของการเป็นยุวสตาร์ทอัพ เริ่มจากเข้าร่วมการแข่งขัน Startup Thailand League ปี พ.ศ. 2561 ระดับภาคเหนือ และปี พ.ศ. 2562-2565 ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก NIA ภายใต้กลไกการนวัตกรรมแบบเปิดและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า นอกจากนี้ ยังเคยเป็นตัวแทนจากภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันในรายการนิลมังกร the Reality อีกด้วย

ที่มา : NIA : National Innovation Agency, Thailand

 

 

| writer Krit Sureeyakas |