MFii เข้ารับรางวัล “คนเลี้ยงม้า”

Category: Mfii-ข่าวรางวัล

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมรับรางวัล “คนเลี้ยงม้า” ในงานแถลงข่าวผลสำเร็จของโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ระดับประเทศปี 2564 ภายใต้ “นิลมังกร แคมเปญ” สู่การยกระดับความสามารถในการสร้างการเติบโตของผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation – Based Enterprise : IBE) ในพื้นที่ภูมิภาค ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งโครงการนี้ดำเนินงานโดยสำนักวิชานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์แบรนด์เคยู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการดังกล่าว ในชื่อรายการ “นิลมังกร เดอะ เรียลลิตี้” ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 หมายเลข 35 จำนวนทั้งสิ้น 11 ตอน ซึ่งในโครงการนี้มี น้องอิม พลวัต ดีอันกอง บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด ในนามทีม “Campfire” เข้าร่วมประกวดด้วย ซึ่งน้องอิม เป็นศิษย์เก่า สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างไอเดียทางธุรกิจ สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากการเข้าร่วมโครงการร่วมกับ MFii ในระดับนักศึกษา จนถึงส่งเสริมและผลักดันให้น้องอิมได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวร่วมกับ NIA ซึ่งผลสำเร็จของโครงการ “นิลมังกร แคมเปญ” ผู้เข้าร่วมมียอดขายเติบโตมากกว่า 5 เท่า ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน เพื่อรายงานผลสำเร็จของโครงการฯ ในรุ่นที่ 1 ที่ผ่านมา และได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 อีกด้วย

| writer Krit Sureeyakas |