ศภ.1 กสอ. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกาแฟพร้อมเชื่อมโยงกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟจังหวัดเชียงราย

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

ศภ.1 กสอ. ลงพื้นที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกาแฟพร้อมเชื่อมโยงกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันที่ 24-25 มีนาคม 2564 - นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผอ.ศภ.1 กสอ. พร้อมด้วย นางสาวสุธีรา ตะริโย ผกธ.ศภ.1 กสอ. และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกาแฟติดตามการดำเนินงานกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและงานวิจัย ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ ณ บริษัท เดอะ คอฟฟี่แฟคทอรี่ จำกัด โดยได้รับการพัฒนา" ผลิตภัณฑ์กาแฟสกัดเข้มข้น" ตอบสนองผู้บริโภคให้สามารถชงกาแฟสดพร้อมดื่มโดยไม่ใช้เครื่องชงกาแฟ และติดตามกิจกรรมการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกาแฟ ณ ห้างหุ่นส่วนจำกัด อาข่าจังเกิ้ล คอฟฟี่
ผลิตและจำหน่ายกาแฟชนิดพิเศษของชนเผ่าอาข่า โดยมี นายธนพล เฌอมือ รองประธานกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมสถานประกอบการ และนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมบริหารกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟเชียงราย ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หน่วยงานเครือข่ายร่วม และสมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟเชียงราย ณ ห้อง MI 406 อาคาร I-PARK มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและหารือแนวทางการพัฒนากลุ่มฯ และการทำตลาดออนไลน์ของกลุ่มฯ โดยการเช่าบูทแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน TRAMS Virtual Festival ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นความท้าทายของการทำ Virtual Event ของกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟเชียงรายอย่างมาก
พร้อมเยี่ยมชมบูทจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟเชียงราย ณ ลานชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าของกลุ่มฯ ต่อไป ​ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ดังกล่าว แสดงเห็นถึงศักยภาพความพร้อม ความเข้มแข็งของกลุ่มคลัสเตอร์กาแฟจังหวัดเชียงรายอย่างชัดเจน

| writer Salinthip Sree-on |