กิจกรรม Product Photoshoot หัวข้อ "ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ให้น่าดึงดูดใจ"

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม Product Photoshoot หัวข้อ "ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ให้น่าดึงดูดใจ" ในวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง MI 210 อาคาร I-Park ตึก M-Square โดยมีผู้ประกอบการ และบุคลากรเข้าร่วมทั้งในรูปแบบ offline และอบรมผ่านระบบ Zoom โดยมีวิทยากรเป็น คุณเกียรติพิพัฒน์ มามูล ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแชร์ประสบการณ์การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ การจัดแสง และจัดฉากสำหรับถ่ายภาพให้น่าดึงดูดและสวยงาม

| writer Salinthip Sree-on |