ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมทริปทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางเชิงสร้างสรรค์ 11 ชุมชนภาคเหนือตอนบน 2

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าร่วมทริปทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางเชิงสร้างสรรค์ 11 ชุมชนภาคเหนือตอนบน 2 ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 0-5391-6392 กัลยาทิพย์ /อังค์วรา

| writer Salinthip Sree-on |