กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ หัวข้อ “แนวทางการจัดตั้งและดำเนินการชมรมผู้ประกอบการนวัตกรรม”

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ผ่านมา MFii ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ หัวข้อ “แนวทางการจัดตั้งและดำเนินการชมรมผู้ประกอบการนวัตกรรม” ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการนวัตกรรมสำหรับเป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเข้ารับบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้การสนับสนุน

| writer Salinthip Sree-on |