TRAMS Virtual Festival ตลาดวิถีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม ข่าวเด่น

จบไปแล้วกับงาน TRAMS Virtual Festival โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด 
ที่ผลักดันการทำการตลาดผ่าน Virtual Event ให้กับวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย พะเยา เเพร่ และน่าน 
เพื่อเข้าสู่การตลาดวิถีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์และท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ บนแพลตฟอร์มออนไลน์

 

           จบไปเรียบร้อยสำหรับงาน TRAMS Virtual Festival ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2564 โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายใต้กระบวนการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาการจัดการ สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร และส่วนงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับบริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด ในนาม EventPass ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ สำหรับงานอีเว้นท์ และโปรโมชันผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อาทิ เช่น Facebook Page : EventPass, Page : รู้ยัง - Roo Young, เว็บไซต์ และโมบายแอปพลิเคชัน "EventPass" รวมถึง Virtual Expo, Virtual Exhibition, Online Event และงานด้าน Event services อื่น ๆ แบบครบวงจรทั้งงานออนไลน์และออฟไลน์ 
           ด้วยการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมุ่งหวังสร้างโอกาสทางการค้าและส่งเสริมด้านการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเชื้อมีความรุนแรงและสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงเล็งเห็นปรับเปลี่ยนงานอีเว้นท์มิติใหม่ (Virtual Event Marketing) ภายในงานสามารถเข้าชมงานตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการจัดงานผ่านช่องทางออนไลน์สร้างความแตกต่างจากการจัดงานอีเว้นท์รูปแบบเดิม และเข้ากับสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหม่ของการทำการตลาดช่องทางออนไลน์ มีการจำลองบูธทั้ง 11 ชุมชน มาอยู่ในงาน “TRAMS Virtual Festival” ซึ่งเป็นงาน Virtual Event บนโลกออนไลน์ในรูปแบบเสมือนจริง ที่รวบรวมทั้งคอนเสิร์ต ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การชมงานศิลปะและสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Virtual Tour 360° โดยได้ร่วมความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร, สำนักงานบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ,โครงการพิพิธภัณฑ์เสมือนสามมิติ (VR SIAM), กิจกรรม Show Song Alonเ Do ซึ่งเป็นประกวดดนตรีคัฟเวอร์ จากผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 100 วงจากกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาทั่วประเทศ ฯลฯ ทั้งนี้ การจัดงานภายใต้แนวคิด “นั่งรถรางเที่ยวงาน TRAMS รูปแบบ Virtual Festival บนเกาะส่วนตัวห้อมล้อมด้วยวิวภูเขาและชายหาด 
เพื่อตอบรับกับหลากไลฟ์สไตล์ในยุคปัจจุบัน

           11 ชุมชน (จากเขตพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงราย พะเยา เเพร่ และน่าน) ภายใน LANNA STATION ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเป็นภาคเหนือได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งชุมชนมีจุดเด่นและความน่าสนใจในอัตลักษณ์ของชุมชนที่หลากหลาย ประกอบด้วย 
           1.จังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ 1) ท่องเที่ยวชุมชนสุขภาพอ่าข่า บ้านห้วยส้าน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ชาล้อบ่อ เเละสมุนไพรป่า 2) วิสาหกิจชุมชน กลุ่มวิถีไทย วิถียอง สันทางหลวง เป็น มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ การเเต่งกายเเบบยอง ผ้าปักลายพื้นเมือง 3) ศูนย์สมุนไพรบำบัดบ้านม่วงคำ นำสมุนไพรมาแปรรูปและทำผลิตภัณฑ์ไข่เค็มจากดินจอมปลวก 4) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวพุทธเกษตรอินทรีย์ บ้านสันป่าเหียง เป็นศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากเกสรบัวหลวง 5) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำม้า มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ชาใบไผ่ และผ้าทอจากใยไผ่
           2.จังหวัดพะเยา ประกอบไปด้วย 2 ชุมชน ได้แก่ 1) กลุ่มเครือข่ายชาติพันธุ์ปะโอ วัดนันตาราม โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายวัดของชาวไทใหญ่ – พม่า นอกจากนี้ยังมี ขนมปิ้งปะโอ สูตรดั้งเดิมหาทานยาก 2) กลุ่มโบราณสถานเวียงลอ ชุมชนโบราณดั้งเดิม มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ไม้กวาด ข้าวแคบโบราณ และตุงหรือธงท้องถิ่น
           3.จังหวัดแพร่ ประกอบไปด้วย 2 ชุมชน ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนปางงุ้นหมู่บ้านสีเขียว ท่องเที่ยวสุขใจ ชุมชนที่มีธรรมชาติล้อมรอบอย่างสวยงาม สัญลักษณ์ คือ อ่างเก็บน้ำแม่อาง ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ การปลูกผักอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากไม้สักทอง และดอกทองอุไร 2) วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ เป็นชุมชนดั้งเดิม สรรค์สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งปลูกห้อมในชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ผ้ามัดย้อมบ้านป้าเหงี่ยม
           4.จังหวัดน่าน ประกอบไปด้วย 2 ชุมชน ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนห้วยพ่าน หมู่บ้านบนพื้นที่ราบที่มีภูเขาสูงมีแม่น้ำน่านไหลผ่านระหว่างหุบเขา ในชุมชนยังร่วมกันเลี้ยงควายน้ำหว้า ในการอนุรักษ์ควายพันธ์ดั้งเดิมของจังหวัดน่าน ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ น้ำผึ้งป่า และจักสานไม้ไผ่ 2) วิสาหกิจชุมชนชมรมเเพทย์เเผนไทย บ่อสวก ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ชาป่า หรือที่เรียกว่า ใบเมี่ยง ผ้าไหม โบราณ และเครื่องปั้นดินเผาบ่อสวก

           นอกจากนี้ ใน LANNA STATION ยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้รับความสนใจในรูปแบบตลาดออนไลน์  อาทิ 1) บูธคลัสเตอร์กาแฟเชียงราย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายกาแฟของคนเชียงราย ภายใต้แบรนด์ ได้แก่  Josado coffee, Akha jungle coffee, Doi Chedi Coffee, Agape Coffee, ABU Farm Coffee, ชี้ฟ้าคอฟฟี่, กาแฟปางขอน 2) บูธ MFii (Mae Fah Luang Intellectual Property Management and Innovation Division : MFii) หรือส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริม และน่าสนใจมากมาย อาทิเช่น Saylum, บุษราคัม ฮันนี่, บ้านไม้หอม, โอโซนฟาร์ม ฯลฯ 3) บูธ MFU หรือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่รวบรวมสินค้าและแหล่งข้อมูลให้ได้ชมมากมาย อาทิ สินค้าจาก M-Store จัดจำหน่ายสินค้าประเภทหนังสือ ตำราเรียน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการศึกษา ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยเเละผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเเละสินค้าเบ็ดเตล็ด ภายใต้ตราสินค้าแห่งมหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศภายใต้แบรนด์ LANADENE ฯลฯ รวมถึง วนาศรม รีสอร์ท "วนาศรม " สถานที่พักภายในป่า ตั้งอยูท่ามกลางธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีทัศนียภาพที่สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ให้บริการห้องพักกว่า 60 ห้อง 

           การ Live เล่าเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนและการจำหน่ายสินค้าในยุค New Normal  ตลอดระยะเวลาที่เริ่มกิจกรรมมีการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ อย่างการไลฟ์ (Live) เพื่อแนะนำโครงการและสถานที่ที่น่าสนใจ LANNA STATION โดยมีวิทยากรแต่งกายสร้างบรรยากาศล้านนาในชุดพื้นเมืองเหนือมาไลฟ์แนะนำชุมชนทั้ง 11 ชุมชน และยังมีการไลฟ์ขายสินค้าประจำบูธต่าง ๆ อีกด้วย

           และจากล้านนา สเตชัน (LANNA STATION) แล้ว ภายในงาน TRAMS Virtual Festival ยังมีอีก 4 สถานี (Station) คือPHUKET STATION (ภูเก็ต สเตชัน), TOKYO STATION (โตเกียว สเตชัน), L.A. STATION (แอลเอ สเตชัน),PARIS STATION (ปารีส สเตชั่น) โดยมีการออกบูธจากแบรนด์ดังต่างๆ มากมาย อาทิ Mentagram, Zen group, Hamburger Studio, Matchbox, Kiss Me, Jaymart, Lotusbedding, Schemer Plus, Bangkok Banana และ Ichitan ฯลฯรวมถึงมีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าชม อาทิ เกมเศรษฐีหนีเที่ยว, kahoot, ดูดวงกับคอนเทนต์วาไรตี้,  แม่ค้าออนไลน์ และสินค้าจากแบรนด์ดังที่จัดสินค้าราคาโปรโมชั่นมากมาย

สามารถติดตามรายละเอียดออนไลน์อีเว้นท์
www.tramsvirtualfest.com   
Facebook: https://www.facebook.com/TRAMSFEST
IG / Twitter: TRAMS FEST
YouTube: evpss.co/tramsofficial
 

| writer Salinthip Sree-on |