เปิดโอกาสทางการตลาดครั้งสำคัญของสินค้า Made in Thailand ในตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ มูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดโอกาสทางการตลาดครั้งสำคัญของสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย หรือสินค้า Made in Thailand ในตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ มูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี ภายใต้กฎกระทรวงที่สนับสนุนให้ภาครัฐจัดจ้างสินค้า Made in Thailand ไม่ต่ำกว่า 60% อาทิ กลุ่มงานก่อสร้าง, วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน,คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์, เฟอร์นิเจอร์, ยูนิฟอร์ม,ไฟฟ้าและพลังงาน, ยานยนต์

อีกทั้งยังมีโอกาสกับคู่ค้าทางธุรกิจแบบ B2B, การเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าต่างประเทศ และการบริโภคสินค้าในประเทศที่เพิ่มขึ้น

✅ สามารถขึ้นทะเบียนขอการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ หรือ Made in Thailand ได้ที่เว็บไซต์ www.mit.fti.or.th
✅ ศึกษารายละเอียดการยื่นได้ที่ www.fti.or.th/wp-content/uploads/MiT-into-1.pdf

สอบถามข้อมูลได้ที่
สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร 02-345-1100

| writer Salinthip Sree-on |