โค้งสุดท้าย! รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ในหัวข้อหัวข้อ “แนวทางการจัดตั้งและดำเนินการชมรมผู้ประกอบการนวัตกรรม”

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสุดท้ายแล้ว สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ในหัวข้อ “แนวทางการจัดตั้งและดำเนินการชมรมผู้ประกอบการนวัตกรรม” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E–Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท่านผู้ประกอบการท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม QR code ข้างล่างได้เลยครับ 


 

| writer Salinthip Sree-on |