อบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ วิสาหกิจชุมชนปางงุ้นหมู่บ้านสีเขียว​ ท่องเที่ยวสุขใจ

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่​ 9​ มีนาคม​ 2564​ นำโดยอาจารย์ธีรพันธ์ ทัศนิยม​ และอาจารย์กุสุมา ทุ่งพรวน อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ และคณะทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพ จากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินกิจกรรมทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ วิสาหกิจชุมชนปางงุ้นหมู่บ้านสีเขียว​ ท่องเที่ยวสุขใจ ต.สรอย อ.วังชิ้น​ จ.แพร่


 

| writer Salinthip Sree-on |