อบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ​ (บ้านป้าเหงี่ยม)​ และศูนย์สมุนไพรโชคทวีโอสถ

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่​ 8​ มีนาคม​ 2564​ นำโดยอาจารย์ธีรพันธ์ ทัศนิยม​ และอาจารย์กุสุมา ทุ่งพรวน อาจารย์สำนักวิชาการจัดการ และคณะทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพ จากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินกิจกรรมทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ วิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ​ (บ้านป้าเหงี่ยม)​ และศูนย์สมุนไพรโชคทวีโอสถ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

| writer Salinthip Sree-on |