กิจกรรมอบรม "หุ้นและการลงทุน"

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ภายใต้การดูแลของส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม)​ จัดกิจกรรมอบรม "หุ้นและการลงทุน" อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย คุณภวัต ตันสุรัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุน โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 176 คน

| writer Salinthip Sree-on |