การถ่ายทอดความรู้การทำผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมมี่ ที่มีส่วนผสมของ “เมี่ยงหมัก” ให้แก่วิสาหกิจชุมชนชมรมแพทย์แผนไทย ต.บ่อสวก

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพด้านอาหารจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมรมแพทย์แผนไทย ต.บ่อสวก จ.น่าน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ พร้อมคณะทำงาน ร่วมถ่ายทอดความรู้การทำผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมมี่ ที่มีส่วนผสมของ “เมี่ยงหมัก” อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

| writer Salinthip Sree-on |