ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการพัฒนาทักษะ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่โดยการใช้เทคโนโลยี Smart farm"

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ 

| writer Salinthip Sree-on |