ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทีม Never Say Never จากผลงานวิจัยเรื่อง Vitamin C Dissolving Film

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทีม Never Say Never จากผลงานวิจัยเรื่อง Vitamin C Dissolving Film ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market ครั้งที่ 8  ระดับประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ วางแผน การนำเสนอเชิงธุรกิจให้แก่นักศึกษา และสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ให้กับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

 

 

| writer Salinthip Sree-on |