กิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำม้า

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์สำนักวิชาการจัดการ และคณะทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินกิจกรรมทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำม้า ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

| writer Salinthip Sree-on |