กิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ วิสาหกิจชุมชนพุทธเกษตรอินทรีย์

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยอาจารย์สำนักวิชาการจัดการ และคณะทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดำเนินกิจกรรมทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ วิสาหกิจชุมชนพุทธเกษตรอินทรีย์ บ้านสันป่าเหียง ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

 

| writer Salinthip Sree-on |