กิจกรรมประชุมกลั่นกรองผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จัดกิจกรรมประชุมกลั่นกรองผู้ประกอบการในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เพื่อกลั่นกรองเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 14.00 -​15.30 น. ณ ห้องประชุม MI306 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการ นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมรับการกลั่นกรอง จำนวน 7 ราย

| writer Salinthip Sree-on |