มฟล. ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการทำสบู่ “ถ่านไม้สักทอง” ให้กับวิสาหกิจชุมชนปางงุ้นหมู่บ้านสีเขียว ท่องเที่ยวสุขใจ

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยอาจารย์ ดร.วิทยาพันธ์  นันติตานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องสำอาง แก่วิสาหกิจชุมชนปางงุ้นหมู่บ้านสีเขียว ท่องเที่ยวสุขใจ ณ​ ร้านหมอนไม้ไอ่อุ่น อ.วังชิ้น จ. แพร่ ในการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคการทำสบู่ธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของ “ถ่านไม้สักทอง” อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อต่อยอดเป็นกิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภาณุพงษ์ใจวุฒิ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม

| writer Salinthip Sree-on |