มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรมากกว่า 40 ปี โดยได้ศึกษาดูงานศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร และ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

| writer Salinthip Sree-on |