กิจกรรมวินิจฉัยและประเมินสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ.ดร สิทธิ ดวงเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ได้ลงพื้นที่ในกิจกรรมวินิจฉัยและประเมินสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวนทั้งหมด 8 สถานประกอบการ ประกอบด้วย
1. ร้าน The Roast Coffee
2. Chiang Rai Hop Yard
3. บริษัท เคเคบี ฟู้ด จำกัด 
4. แม่สายฟิชฟาร์ม
5. บริษัท เวิลด์โกรว์ จำกัด
6. บริษัท ทริปเปิ้ลเจฟู้ดแอนด์เบวอร์เรจ จำกัด
7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาข่าจังเกิ้ล คอฟฟี่ 
8. หมูฝอยแม่พิม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ สำหรับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 

| writer Salinthip Sree-on |