กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ นำโดย อาจารย์ สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ อาจายร์นินุช บุญยฤทธานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการตลาด ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่ อำเภอแม่สาย ในเรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ ด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ณ แม่สายฟิชฟาร์ม ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย  ภายใต้การดำเนินงานในแผนงานการส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

| writer Salinthip Sree-on |