คณะกรรมการชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU-SEC)​ หารือและวางแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU-SEC)​ ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ  ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii)​ ผ่านระบบ Zoom ได้หารือและวางแผนการดำเนินงานของชมรมฯ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้นำเสนอ Idea การจัดกิจกรรม พร้อมรับฟังความคิดเสนอแนะของสมาชิกชมรมฯ ซึ่งถือเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับสมาชิก ในการระดมสมอง ร่วมกันสรรค์สร้างกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ โดยปีนี้จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนั้น ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ

| writer Salinthip Sree-on |