กิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้อง MI306 ชั้น 3 อาคาร I-Park ตึก M-Square โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมนำเสนอธุรกิจในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 21 สถานประกอบการ ซึ่งหลังจากจัดกิจกรรมหน่วยงานจะวางแผนการลงพื้นที่เพื่อวินิจฉัยสถานประกอบการ เพื่อประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ และนำผลการวินิจฉัยมาประกอบการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านเข้ารับบริการโครงการต่างๆ ต่อไป

| writer Salinthip Sree-on |