ประชุมทีมบริหารหน่วยงาน เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งและจัดทำระเบียบการเบิกจ่ายภายใต้หน่วยงาน

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จัดประชุมทีมบริหารหน่วยงาน เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งและจัดทำระเบียบการเบิกจ่ายภายใต้การดำเนินงานโรงงานเครื่องสำอาง พร้อมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานเมืองนวัตรกรมอาหารส่วนขยายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ MFU Food Makerspace ชั้น 4 อาคาร I-Park (M-square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Salinthip Sree-on |