เสร็จสินไปแล้วกับอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจ “Mario Biz Zone” หัวข้อที่2 “รู้เท่าทันตลาด ยุค 4.0”

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เสร็จสิ้นไปแล้วกับหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจ “Mario Biz Zone” หัวข้อที่2 “รู้เท่าทันตลาด ยุค 4.0” (3 hrs.) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ Zoom วิทยากรโดยคุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Chief Business Development Officer & Co Founder, AIRPORTELs ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ ไอเดียสู่ตลาด, การวิเคราะห์ตลาดและลูกค้าในช่องทางตลาดต่างๆ และกลยุทธ์ทางการตลาด
พบกับ Mario Biz Zone ในหัวข้อต่อไป เร็วๆนี้ 
 

| writer Salinthip Sree-on |