กิจกรรม Program for Startup and Entrepreneur ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Program for Startup and Entrepreneur ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) ในรูปแบบออนไลน์ หลักสูตร 36 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมรวมทั้งสิ้น จำนวน 183 คน บรรยายโดย คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Chief Business Development Officer & Co founder, AIRPORTELs Co.,Ltd.  ดร.กันย์ กังวานสายชล CEO/Founder Algaeba Company Limited, Bangkok, THAILAND และ ดร.เคตะ โอโน ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม Innogineer Maker Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจนวัตกรรมและการจัดการด้านการตลาดและทางโครงการจะมีการจัดกิจกรรม Pitching Day ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้าสู่กระบวนการให้คำปรึกษาเชิงลึกจำนวน 9 ทีม

| writer Salinthip Sree-on |