กิจกรรมทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ผศ.ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์สำนักวิชาการจัดการ และคณะทำงาน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงสุขภาพจากภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการตลาดออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบและสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และอบรมเชิงปฎิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนหลังการดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ กลุ่มสมุนไพรบำบัดบ้านม่วงคำ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย

| writer Salinthip Sree-on |