กิจกรรม Program for Startup and Entrepreneur ครั้งที่ 1 รอบเพิ่มเติม

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Program for Startup and Entrepreneur ครั้งที่ 1 รอบเพิ่มเติม ภายใต้โครงพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) ในรูปแบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมจำนวน 46 คน บรรยายโดย คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ CEO & Co - Founder MEEPHAKDEE Co.,Ltd. คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Chief Business Development Officer & Co founder, AIRPORTELs Co.,Ltd.  ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจนวัตกรรมและการจัดการด้านการตลาด
อบรมในหัวข้อ
- Inspiration Ideation
- Design Thinking 
- Customer Segment
- Customer Journey
- Problem of Business 
- Value Proposition Solution
- Customer Development
- Chanel to Customer
- Cost Structure
และกิจกรรมครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 29-31 มกราคม 2564

| writer Salinthip Sree-on |