กิจกรรม Program for Startup and Entrepreneur ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2564 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม Program for Startup and Entrepreneur ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) ในรูปแบบออนไลน์ กล่าวต้อนรับโดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม บรรยายโดย คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ CEO & Co - Founder MEEPHAKDEE Co.,Ltd. คุณอภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง Chief Business Development Officer & Co founder, AIRPORTELs Co.,Ltd. ดร.เคตะ โอโน ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม Innogineer Maker Studio คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจนวัตกรรมและการจัดการด้านการตลาด
อบรมในหัวข้อ
- Inspiration Ideation
- Design Thinking 
- Customer Segment
- Customer Journey
- Problem of Business 
- Value Proposition Solution
- Customer Development
- Chanel to Customer
- Cost Structure

ตอนนี้กิจกรรมมีเปิดรอบเพิ่มเติม ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvIINycF3l1eNryvgj0Gj7nsSKNSk7E2GT_J3gNDumdESMfQ/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทร : 053916391

| writer Salinthip Sree-on |