เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรม Mario Biz Zone” ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ”

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เสร็จสิ้นไปแล้วกับหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านธุรกิจ “Mario Biz Zone”
หัวข้อที่1 “เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้โดนใจ” (5 hrs.) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ณ ห้อง MI406 I-Park (M-square) วิทยากรโดย อาจารย์ภวัต ตันสุรัตน์ ให้ความรู้ภาพรวมและองค์ประกอบสำคัญในแผนธุรกิจ และเทคนิคการวางคอนเซปแผนธุรกิจที่ดี 
พบกับ Mario Biz Zone ในหัวข้อต่อไป เร็วๆนี้ 

#MarioBizZone
#mfii
#mfubi
 

| writer Salinthip Sree-on |