ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกิจกรรมการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกาแฟ ครั้งที่ 2

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติในการต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากกิจกรรมการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกาแฟ ครั้งที่ 2 จำนวน30คน ที่ได้เข้าเยี่ยมชม ห้อง Food Makerspace (MI 405) ชั้น 4 อาคาร I-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Salinthip Sree-on |