ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการการปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆ ในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการการปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจ ภายใต้โครงการยกระดับการประกอบการ SME ภาคเหนือตอนบนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation for Upper Northern SME) ณ โรงแรมแสน โฮเทล จังหวัดเชียงราย

| writer Salinthip Sree-on |