ต้อนรับคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนทั่วประเทศ งานสัมมนาครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 14

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 และ 8 ธันวาคม 2563 เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเกียรติในการต้อนรับ คณะครูแนะแนวจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมงานสัมมนาครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 14 ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมห้อง Food Makerspace (MI 405) ชั้น 4 อาคาร I-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวนทั้งสิ้น 170 คน

| writer Salinthip Sree-on |