ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “Cluster เครื่องมือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของไทย”

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 นำโดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษหัวข้อ “Cluster เครื่องมือการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของไทย” ในกิจกรรมการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสหกรรมกาแฟ ณ โรงแรมแสน โฮเทล จังหวัดเชียงราย

| writer Salinthip Sree-on |