ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ในกิจกรรมการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสหกรรมกาแฟ

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การให้บริการแก่ภาคเอกชน อาทิ บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา บริการ Food Innopolis และบริการ Food Maker Space ในกิจกรรมการรวมกลุ่ม SMEs และเชื่อมโยงอุตสหกรรมกาแฟ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ ด้วยการรวมกลุ่มในรูปแบบ “คลัสเตอร์” ณ.โรงแรมแสน โฮเทล จังหวัดเชียงราย

| writer Salinthip Sree-on |