พิธีลงนามสัญญาจ้างวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกับบริษัท เอ็ม.วาย.อาร์. โซลูชั่น จำกัด

Category: Mfii-ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คุณกฤษณ์ แจ้งจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์. โซลูชั่น จำกัด ได้ร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงษ์ ใจวุฒิ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SMEs เครื่องสำอางไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Salinthip Sree-on |