เฟ้นหา....ผู้ประกอบการ SME

Category: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

เฟ้นหา...ผู้ประกอบการ SME

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ โดยเปิดโอกาสให้ท่านร่วมนำเสนอธุรกิจ เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่างๆ ภายใต้ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ประจำปี 2564 อาทิ
- โครงการ TBI
- โครงการ IRTC
- โครงการ UBI
- โครงการ Talent mobility

ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง20 มกราคม 64  คลิ๊ก https://bit.ly/2KzJJ6i

เอกสารประกอบการสมัคร  (ดาวนโหลดได้จากระบบลงทะเบียน)
- ใบสมัครเข้ารับบริการ
- ไฟล์นำเสนอธุรกิจ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร : 053-917011 (สลิลทิพย์)

| writer Salinthip Sree-on |