เข้าร่วมกิจกรรม “TED Youth Startup Road Show 2023” จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม เข้าร่วม กิจกรรม “TED Youth Startup Road Show 2023” ณ ห้อง Auditorium อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะสื่อสารมวลชน จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น หรือ TED Youth Startup มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และสนับสนุนสถาบันการศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)

โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ กองทุนฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมเดินสายโรดโชว์ที่ชื่อว่า “TED Youth Startup Road Show 2023” ภายใต้แนวคิด “Fund for Future - STARTUP for Young Gen” ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ข้อมูล : https://web.facebook.com/tedfund.most.th 

 |