โครงการออมสินยุวพัฒน์ร้กษ์ถิ่น ปี 2566 | ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพรบำบัดบ้านม่วงคำ จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ โครงการออมสินยุวพัฒน์ร้กษ์ถิ่น ปี 2566 

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ฝ่ายสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ (ESP) ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง­               

ร่วมกับนักศึกษา มฟล. ทีมไม้โตบนดอยแง่ม

 1. นางสาวเนรัญทิชา สมบูรณ์­                             
  สำนักวิชาการจัดการ 

 2. นางสาวสะบันงา แก้วประเสริฐ                         
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 

 3. นางสาวเพียงฟ้า อาชววงศ์ทิพย์                       
  สำนักวิชาจีนวิทยา

 4. นางสาวปาริมา ทิ้งปากถ้ำ                               
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง.

 5. นางสาวณัชชา จรลำโกน                               
  สำนักวิชาการจัดการ

 6. นางสาววิชญาภรณ์ แก้วยวน                         
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 7. นางสาวฐิตารีย์ สินธุใส                                 
  สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ลงพื้นที่ครั้งที่ 1
ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์สมุนไพรบำบัดบ้านม่วงคำ
เลขที่ 255 บ้านม่วงคำ ม.7 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57100


นำทีมโดยคุณลักษณ์คณา เกเย็น และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ให้การต้อนรับและความร่วมมือให้ข้อมูลตอบข้อซักถามทีมงานเป็นอย่างดี ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำรวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างชุมชนกับธนาคารออมสิน และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง   

มุ่งหวังสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำงานร่วมกับนักศึกษา สามารถต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมศักยภาพการค้า ให้ชุมชนได้เปรียบทางการเเข่งขันเมื่อออกสู่ตลาด

 

สอบถาม
คุณวลิดา (ปาล์ม)
โทร.053-916392

 |