ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ จำนวน 4 อัตรา

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร :  เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ :

1. การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวและประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
3. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
4. สามารถใช้งานโปรแกรม MS Office และโปรแกรมสำเร็จพื้นฐานต่างๆ ได้ในระดับดี
5. หากมีประสบการณ์ด้านการประสานงานจัดอบรม และการจัดทำเอกสารทางด้าน
การเงินจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

รายละเอียดงาน :

1. บ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการในโครงการ
2. ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
3. ดำเนินงานด้านเอกสารและบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
4. จัดอบรม สัมมนา ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
5. รวบรวมข้อมูล สรุปประเมิน และติดตามผล รวมถึงจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดการ :

  • สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 มีนาคม 2566
  • สอบสัมภาษณ์​ วันที่ 28 มีนาคม 2566

ดาวน์โหลดใบสมัคร : shorturl.at/ijqA4

สอบถาม
คุณภาณุพงศ์
โทร : 053-917015
E-mail : panupong.kum@mfu.ac.th

 |