ขยายระยะเวลารับสมัคร! โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและความงาม

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายระยะเวลารับสมัคร!!
อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร เข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพและความงาม งบประมาณสนับสนุน 100,000 บาท/ผลงานวิจัย 
การนำงานวิจัยที่มีอยู่มาพัฒนาและยกระดับสู่อุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการนำผลงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์
1. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
2. การพิสูจน์เทคโนโลยี
3. การวางแผนและวิเคราะห์แนวทางการต่อยอดทางธุรกิจ
4. จับคู่กับภาคเอกชน


เปิดรับสมัครผลงานวิจัย   ถึง 15 มีนาคม 2566 


คุณสมบัติ 
- เป็นอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยที่ประดิษฐ์ผลงานนั้น
- มีรายงานผลการวิจัยพื้นฐานหรือระดับห้องปฏิบัติการแล้ว
- ต้องไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนในเชิงพาณิชย์มาก่อน
- สามารถนำผลงานมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อทดสอบตลาดได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร: 053-917014 (ชนกนารถ), 053-917015 (กัมปนาท)
 E-mail: ip.mfii@mfu.ac.th

 |