เตรียมตัวให้พร้อม หากคุณต้องการพัฒนาตนเองให้มี High Potential Entrepreneur Mindset ! มา Go international ไปด้วยกัน

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมตัวให้พร้อม หากคุณต้องการพัฒนาตนเองให้มี High Potential Entrepreneur Mindset ! มา Go international ไปด้วยกัน

ELP Program โครงการที่จะช่วยคุณเตรียมความพร้อมและพัฒนาแนวคิด High Potential Entrepreneur / CEO Mindset

โปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการ
โดยเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp และ ร่วม Pitching
แสดงแนวคิด Entrepreneur / CEO Mindset
เพื่อไปศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 20 วัน!!!

สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

  • High Potential Entrepreneur / CEO
  • Be LEADER of University Startup Ecosystem
  • Be Spokesperson of ELP & Startup programs
  • Site visit @ University in Asia 20 Days
    (Japan,Taiwan,Singapore,Hongkong,Chinese and more) 

ทั้งหมดนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

 

คุณสมบัติผู้สมัครร่วมโครงการ

  • นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มีสัญชาติไทย
  • มีความต้องการในการพัมนา High Potential Entrepreneur / CEO Mindset
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (อบรมและ Pitching เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  • สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นเวลา 20 วันได้ (ช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม 25666)

 

สมัครได้แล้ว วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ช่องทางการสมัคร : https://forms.gle/UZVqhet9ovx2248UA 

 

สอบถาม
คุณฝัน โทร.053-916391 
Email.Sakaowduan.chu@mfu.ac.th