ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566

  • สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 
  • สอบข้อเขียน
    ห้อง MI 406 อาคาร I Park ตึก M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • สอบสัมภาษณ์
    ห้อง MI 306 อาคาร I Park ตึก M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สอบถาม
คุณชนม์ โทร.053-917015 

 

 

 |