การประชุม "RETREAT" แนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมการประชุม "RETREAT" แนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566" ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินโครงการฯ ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมนักวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับสถานประกอบการ ภายใต้โครงการ Talent Mobility

ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้นำเยี่ยมชมสถานที่ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาโครงการ Talent Mobility ผู้บริหาร ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา นักวิจัย และเจ้าหน้าที่จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศ

 |   |  19 ครั้ง