แนะนำกิจกรรมบูรณาการความรู้ร่วมกับภาคเอกชน ด้านการสร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์รูปแบบขายปลีก (B2C) ผ่านคนรุ่นใหม่

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบูรณาการความรู้ร่วมกับภาคเอกชน
ด้านการสร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์รูปแบบขายปลีก (B2C) ผ่านคนรุ่นใหม่

วันที่ 17 มกราคม 2566 ฝ่ายสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ (ESP)
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ได้รับเกียรติจากกับคณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ (Digital Technology for Business Innovation of MFU) เข้าร่วมแนะนำกิจกรรมบูรณาการความรู้ร่วมกับภาคเอกชน ด้านการสร้างโอกาสทางการค้าออนไลน์รูปแบบขายปลีก (B2C) ผ่านคนรุ่นใหม่ ที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ยังขาดผู้ช่วยทางการตลาดอีคอมเมิร์ซ ให้กับน้องนักศึกษาปริญาตรี ที่มีความสนใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์เเละสร้างรายได้เสริมระหว่างการศึกษา 

สอบถาม
คุณสุปรียา (เมท)
โทร.053-916391