เปิดรับสมัคร l ผู้ประกอบการที่กำลังพบเจอกับปัญหาด้านธุรกิจและต้องการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

Categories: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์

MFii เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ
ที่กำลังพบเจอกับปัญหาด้านธุรกิจ และต้องการรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปีนี้มาในหัวข้อ BCG Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

มุ่งเน้นช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการทั้ง 4 ธุรกิจ ดังนี้

  • ธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรและอาหาร
  • ธุรกิจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ
  • ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านเครื่องสำอาง สุขภาพ เวชศาสตร์ชะลอวัย และการแพทย์
  • ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และการให้บริการ

ผู้เชี่ยวชาญสามารถให้คำปรึกษาหลากหลายด้าน อาทิเช่น

  • ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต
  • ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
  • ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ
  • ด้านการขอมาตรฐานสถานที่ผลิต/ผลิตภัณฑ์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565
สแกนผ่าน QR Code
หรือกดลิ้งค์ forms.gle/ag2FrCHS4oK5ckTi7

หมายเหตุ : เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการตาม 4 กลุ่มเป้าหมายข้างต้น จะต้องมีประเด็นปัญหาและความต้องการที่ชัดเจน ตรงจุด และมีผู้เชี่ยวชาญร่วม Matching ให้คำปรึกษาได้

กิจกรรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง ชั้น 5 ตึก E - Park อาคาร M - Square 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 053-917011, 7015 (พิมพ์วา,วินัย)

| Created by Aug-kana Jitpluem |